01.10.2022

Lesný beh lyžiarov o putovný pohár starostu obce Hybe

1. októbra 2022 sa uskutoční 38. ročník Lesného behu lyžiarov o putovný pohár starostu obce Hybe v kategórii žiakov, dorastu a dospelých. Miestom podujatia je Areál bežeckého lyžovania Hybe.

Organizátori podujatia:

 • OZ v POHYBE
 • KBBL TJ Tatran Hybe
 • Obec Hybe

Prihlášky: 

 • On-line do 30. septembra 2022 do 18:00 hod.
 • V deň preteku od 8:00 do 9:30 hod. (dvojnásobné štartovné!!!) pri prezentácii. Prezentácia sa uskutoční v budove TJ Tatran Hybe nad futbalovým ihriskom v Hybiach.

Štart prvej kategórie sa uskutoční o 10:00 hod.

 

Protesty:

Do 15 min. po vyvesení predbežných výsledkov hlavnému rozhodcovi za poplatok 10 €.

Činovníci :

 • Predseda org. výboru: Ing. Karol Pavlíček (starosta obce Hybe)
 • Riaditeľ pretekov: Ing. Peter Lehotský
 • Tajomník pretekov: Ing. Ján Žiška
 • Hlavný rozhodca: Pavol Škerda
 • Veliteľ tratí: Milan Rajniak, Bc. Ján Žiška, Mgr. Pavol Gonda
 • Hospodár pretekov: Mgr. Andrea Šuchtárová
 • Veliteľ kontrol: Ing. Jaroslav Zuskin
 • Technické zabezpečenie: Ing. Jaroslav Piovár
 • Zdravotná služba: Bc. Oliver Žiška
 • Časomiera: preteky.snowski.sk, Katarína Lizuchová, Prekážka 725/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Informácie: Ing. Peter Lehotský, 0905/234878

Prihlášky na podujatie tu

▪ Akcie
▪ Zaujímané odkazy

Dobrý anjel