▪ Správy zo stredísk
Výstraha UA k 7. februáru 2017

Sněholavinová meteorologická stanice Požeževska (1 450 m) hlásí 131 cm sněhu, na závětrných svazích se SV a SZ orientací cca 250 až 350 cm. Sníh je nerovnoměrně rozložený, uložený především na závětrných svazích (SV - JV) a ve žlabech ve formě méně stabilních vrstev..... 

pridané: 07.02.2017


Výstraha UA k 2. februáru 2017

Sněholavinová meteorologická stanice Požeževska (1 450 m) hlásí 85 cm sněhu, na závětrných svazích se SV a SZ orientací cca 200 až 300 cm. Sníh je nerovnoměrně rozložený, uložený především na závětrných svazích (SV - V) a ve žlabech ve formě méně stabilních vrstev...... 

pridané: 02.02.2017


Výstraha UA k 19. januáru 2017

Sněholavinová meteorologická stanice Požeževska (1 450 m) hlásí 103 cm sněhu, na závětrných svazích 200 až 300 cm. Sníh je nerovnoměrně rozložený, uložený především na závětrných svazích..... 

pridané: 19.01.2017


Výstraha UA k 16. januáru 2017

Sněholavinová meteorologická stanice Požeževska (1 450 m) hlásí 102 cm sněhu, na závětrných svazích 200 až 300 cm. Sníh je nerovnoměrně rozložený, uložený především na závětrných svazích (JV) a ve žlabech ve formě nestabilních desek....

pridané: 16.01.2017


Výstraha UA k 11. januáru 2017 vychodni-svahy-svidovce,-cesta-na-chatu-perelisok-8_01.jpg

Sněholavinová meteorologická stanice Požeževska (1 450 m) hlásí 85 cm sněhu, na závětrných svazích 200 až 300 cm. Sníh je nerovnoměrně rozložený, uložený především na závětrných svazích (JV) a ve žlabech.....

pridané: 11.01.2017


Výstraha UA k 9. januáru 2017

Sněholavinová meteorologická stanice Požeževska (1 450 m) hlásí 92 cm sněhu, na závětrných svazích 200 až 300 cm. Sníh je nerovnoměrně rozložený, uložený především na závětrných svazích (JV) a ve žlabech ve formě nestabilních desek...... 

pridané: 10.01.2017


Výstraha UA k 6. januáru 2017

Sněholavinová meteorologická stanice Požeževska (1 450 m) hlásí 75 cm sněhu, na závětrných svazích 200 až 300 cm. Sníh je nerovnoměrně rozložený, uložený především na závětrných svazích (JV) a ve žlabech ve formě nestabilních desek.....

pridané: 06.01.2017


Výstraha UA k 29. decembru 2016

Sněholavinová meteorologická stanice Požeževska (1 450 m) hlásí 70 cm sněhu, na závětrných svazích 150 až 200 cm. Sníh je nerovnoměrně rozložený, uložený především na závětrných svazích (JV) a ve žlabech ve formě .....

pridané: 29.12.2016


Ski Zábava Vasiľovská hoľa, Hruštín - oznam cesta.jpg

Do lyžiarskeho strediska SKI Zábava Hruštín sa už dostanete po zrekonštruovanej ceste v celom úseku z Hruštína až po stredisko.....

pridané: 21.12.2016


Výstraha UA k 19. decembru 2016

Sněholavinová meteorologická stanice Požeževska (1 450 m) hlásí 54 cm sněhu, na závětrných svazích 100 až 150 cm. Sníh je nerovnoměrně rozložený, uložený především na závětrných svazích (JV) a ve žlabech ve formě nestabilních desek....

pridané: 19.12.2016


Výstraha UA k 13. 12. 2016 dragobrat-2-13_12-r-flys.jpg

Sněholavinová meteorologická stanice Požeževska (1 450 m) hlásí 64 cm sněhu, na závětrných svazích 150 až 200 cm. Nový prachový sníh je převátý a uložen především na závětrných svazích (JV) a ve žlabech ve formě nestabilních desek. Sníh je nerovnoměrně rozložený....

pridané: 13.12.2016


Výstraha UA k 12. decembru 2016

Ve vysokohorském terénu, nad 1600 m, lze předpokládat 2. Stupeň lavinového nebezpečí - lavinového nebezpečí mírné, uvolnění lavin je možné při velkém dodatečném zatížení....

pridané: 12.12.2016


Stredisko PARK SNOW Donovaly získalo prestížne ocenenie Superbrands diplom.jpg

Slovenskí spotrebitelia a komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila Našej spoločnosti cenu Slovak Superbrands Award 2016. Zaradili sme sa tak do skupiny elitných značiek....

pridané: 01.03.2016


Biely kódex - pravidlá na zjazdovkách fislogo.jpg
V záujme toho, aby sme všetci na svahu prežili a dobre si zalyžovali, je potrebné, aby sme dodržiavali pravidlá tzv. Bieleho kódexu. Tieto pravidlá odporúča Medzinárodný Lyžiarsky Zväz FIS (Fédération Internationale de Ski).....

pridané: 09.12.2015


UŽIME SI LYŽOVAČKU BEZ ZBYTOČNÝCH NEHÔD A ÚRAZOV fx_dsc_0032.jpg

Ako sa dobre pripraviť na zimné športy? Čím sa riadiť, aby sme si lyžovanie nepokazili nehodami a čo robiť, ak sa aj nejaká prihodí? Poradí nám horský vodca z Vysokých Tatier, Jaroslav Michalko.....

pridané: 09.12.2015


▪ Zaujímané odkazy

Dobrý anjel
Benesport Pendolino Slovensko
09.12.2015

Biely kódex - pravidlá na zjazdovkách

 
 
 
 
Biely kódex - pravidlá na zjazdovkách
 
 
V záujme toho, aby sme všetci na svahu prežili a dobre si zalyžovali, je potrebné, aby sme dodržiavali
pravidlá tzv. Bieleho kódexu.
Tieto pravidlá odporúča Medzinárodný Lyžiarsky Zväz FIS (Fédération Internationale de Ski).
Hoci nie sú stanovené žiadnym legislatívnym predpisom, v prípade nehôd a z nich vyplývajúcich
sporov, súdy prihliadajú na ich nedodržiavanie ako na priťažujúcu okolnosť. Netreba zabúdať ani na
bezpečnostné prvky. V niektorých štátoch je nosenie ochrannej prilby zakotvené v zákone. Za
nedodržanie tohto predpisu hrozia pokuty. Pozor pred používaním alkoholu alebo iných omamných
látok počas lyžiarskych aktivít, nepožívať alkohol a omamné látky!!! Ak príde k nehode, je dobré, aby
si ju občan nafotil, napríklad prostredníctvom mobilného telefónu. Dôležitý je aj zápis o nej, či od
služby alebo polície. Milovníci zimných športov by sa mali predovšetkým správať tak, aby neohrozili
ostaných a neuškodili im. Ďalej treba prispôsobiť rýchlosť a spôsob jazdy svojim schopnostiam,
podmienkam terénu, ako aj hustote lyžiarov a snoubordistov na svahu. Tiež je dôležité zvoliť smer
svojej trasy tak, aby neboli ohrození vpredu jazdiaci ľudia. Predbiehanie zo všetkých strán je
prípustné, ale vždy s takým odstupom, ktorý dáva predbiehanému dostatok priestoru na jeho jazdu.
Pred zastavením a pohýnaním sa, ako aj pri cúvaní, sa treba presvedčiť, či je tak možné urobiť bez
ohrozenia seba a ostatných. Taktiež by sa nemalo bezdôvodne zdržiavať na úzkych a neprehľadných
miestach trate. Po prípadnom páde ich treba urýchlene opustiť. Každý, kto vystupuje alebo zostupuje
po trati pešo, musí použiť jej krajnú časť. Rovnako treba rešpektovať značky a signalizáciu na trati. Pri
úrazoch je každý lyžiar, či snoubordista povinný poskytnúť prvú pomoc. Každý účastník alebo svedok
nehody musí pri nej uviesť svoje osobné údaje.
 
 
 
1. Ohľaduplnosť k iným - každý na lyžiarskej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil ani nepoškodil
zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému nebezpečným štýlom jazdy, nevhodným
materiálom, špatne odloženým materiálom, zníženou schopnosťou reakcie a odhadu (únava, choroba, alkohol,
drogy a pod.)
 
2. Kontrola rýchlosti a spôsobu jazdy - lyžiar musí prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy svojim schopnostiam,
terénu, počtu lyžiarov na zjazdovke, ale aj poveternostným podmienkam
 
3. Voľba stopy / smeru jazdy - lyžiar prichádzajúci zhora je zodpovedný za všetkých ktorí lyžujú pod ním, musí
svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí
dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy. To
predpokladá udržiavanie odstupu a predvídanie úmyslov lyžiara jazdiaceho vpredu, či nižšie.
 
4. Predbiehanie - predbiehať možno sprava aj zľava s dostatočným odstupom tak, aby predbiehaný lyžiar nebol
ohrozený a mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.
 
5. Vjazd na trať, rozjazd na trati - každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo chce po zastavení opäť pokračovať
v jazde, je povinný sa rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora a neohroziť lyžiarov pod sebou.
Neočakávaný rozjazd lyžiara stojaceho na mieste sa dá len ťažko predvídať a môže spôsobiť zbytočnú kolíziu s
prichádzajúcim lyžiarom.
 
6. Zastavenie a státie - na trati sa nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach
zjazdoviek. Zvlášť nebezpečné je zastaviť alebo po páde zostať sedieť za terénnou vlnou. Lyžiar, ktorý spadol na
takomto mieste ho musí čo najrýchlejšie opustiť.
 
7. Výstup a zostup - osoba, ktorá stúpa nahor alebo schádza po lyžiarskej trati, musí používať okraj zjazdovky.
 
8. Dodržiavanie značiek na trati - hlavne vo väčších strediskách, kde je viac zjazdoviek bývajú tieto označené
značkami s rôznymi upozorneniami o krížení zjazdoviek, označením nebezpečných miest, príkazmi na zníženie
rýchlosti, alebo značkami horskej služby či polície. V cudzine sú tieto všetkými dodržiavané a ich dodržiavanie
je kontrolované.
 
9. Pomoc pri nehodách - každý užívateľ zjazdovky je povinný pri úraze iného lyžiara na trati poskytnúť prvú
pomoc v rámci svojich schopností a možností vrátane protišokových opatrení, označiť miesto nehody nad
nehodou (napr. pomocou skrížených lyžiarskych palíc) a oznámiť úraz horskej službe, alebo inej oprávnenej
osobe, privolať čo najrýchlejšie odbornú pomoc.
 
10. Preukaz totožnosti - každý z účastníkov nehody (svedok, poškodený, vinník) sa na výzvu musí legitimovať. V
alpských krajinách sa neposkytnutím pomoci, alebo neposkytnutím údajov, či útekom z miesta nehody
vystavuje dotyčný trestnému konaniu a následnému stíhaniu. Pri zavinení úrazu s použitím alkoholu nasleduje
trestný postih ako pri dopravnej nehode. Poisťovne alkoholické úrazy nepovažujú za poistnú udalosť.
 
 
Samozrejmá nesamozrejmosť:
Nelyžovať pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok ani počas Vianoc, Silvestra, narodenín, či iných
sviatkov slávených na lyžovačkách.